Pran aksyon pou pwoteje fanmi imigran yo

Mèsi pou ankouraje Administrasyon Biden lan pou finalize règleman ki pwoteje fanmi imigran yo ak nasyon an soti nan abi tankou moun nou te wè anba Trump. Gen 2 bagay anplis ou ka fè kounye a pou pwoteje fanmi imigran yo:

  1. PATAJE EKSPERYANS OU  Pataje eksperyans fanmi ou ak règleman anti-imigran pandan pandemi an oswa opinyon ou sou poukisa li enpòtan pou pwoteje fanmi imigran yo ka fè anpil. Nou pa p pataje istwa ou kòm yon pati nan kòmantè regilasyon ofisyèl la ki ale nan DHS, men li ka ede nou fè ka a nan Washington ak nan lòt efò defans. Klike la a pou pataje eksperyans ou.
  2. PATAJE SOU NON SOSYAL YO  Plis nou jwenn sou petisyon PIF la, plis sipò DHS wè pou règleman ki pwoteje fanmi imigran yo. Klike la a pou voye yon twIt epi sonje pou tag 5 moun ki ta dwe siyen petisyon an.