Kumilos para Protektahan ang Mga Pamilyang Imigrante

Salamat sa paghikayat sa Biden Administration na isapinal ang mga regulasyon na nagpoprotekta sa mga pamilyang imigrante at sa bansa mula sa mga pang-aabuso tulad ng nakita natin sa ilalim ni Trump. May 2 pang bagay na maaari mong gawin ngayon para protektahan ang mga pamilyang imigrante:

  1. IBAHAGI ANG IYONG KARANASAN  Maraming magagawa ang pagbabahagi ng karanasan ng iyong pamilya sa mga patakaran laban sa imigrante sa panahon ng pandemya o ng iyong mga pananaw sa kung bakit mahalagang protektahan ang mga pamilyang imigrante. Hindi namin ibabahagi ang iyong kuwento bilang bahagi ng opisyal na komento sa regulasyon na napupunta sa DHS, ngunit makakatulong ito sa amin na ipaglaban ito sa Washington at sa iba pang pagsusumikap sa pagtataguyod. Mag-click dito upang ibahagi ang iyong karanasan.
  2. IBAHAGI SA SOCIAL  Kung mas maraming pangalan ang makukuha namin sa petisyon ng PIF, mas maraming suporta ang makikita ng DHS para sa mga regulasyon na nagpoprotekta sa mga pamilyang imigrante. Mag-click dito para magpadala ng tweet at tandaan na mag-tag ng 5 tao na dapat pumirma sa petisyon.