Hành động để Bảo vệ các Gia đình Nhập cư

Cảm ơn vì đã thúc giục Chính quyền Biden hoàn thiện các quy định bảo vệ các gia đình nhập cư và đất nước này khỏi sự lạm dụng như những gì chúng ta đã thấy dưới thời Trump. Có 2 điều nữa quý vị có thể làm ngay bây giờ để bảo vệ các gia đình nhập cư:

  1. CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM  Việc chia sẻ trải nghiệm của gia đình quý vị về các chính sách chống nhập cư trong đại dịch hoặc quan điểm của quý vị về việc tại sao bảo vệ các gia đình nhập cư lại quan trọng có thể đem lại nhiều tác động. Chúng tôi sẽ không chia sẻ câu chuyện của quý vị như là một phần của ý kiến chính thức về quy định sẽ được gửi tới DHS (Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ), nhưng câu chuyện đó có thể giúp chúng tôi đưa ra lý lẽ biện hộ ở Washington và trong các nỗ lực ủng hộ tích cực khác. Nhấp vào đây để chia sẻ trải nghiệm của quý vị.
  2. CHIA SẺ TRÊN MẠNG XÃ HỘI  Càng có nhiều tên trong bản kiến nghị của PIF, DHS sẽ càng thấy có nhiều sự ủng hộ cho các quy định bảo vệ các gia đình nhập cư. Nhấp vào đây để gửi một tweet và nhớ gắn thẻ 5 người nên ký vào bản kiến nghị.