Đề nghị Chính quyền Biden Bảo vệ các Gia đình Nhập cư

Bản kiến nghị dưới đây sẽ được gửi đến Chính quyền Biden. Bản kiến nghị này sẽ là một phần của hồ sơ công chính thức về đề xuất của Bộ An ninh Nội địa sửa đổi quy định “gánh nặng xã hội”. Nếu quý vị đăng nhập, Chính quyền sẽ chỉ tiếp nhận tên của quý vị như quý vị nhập vào ở phía dưới. Chính quyền sẽ không tiếp nhận bất kỳ thông tin bổ sung nào về quý vị hoặc gia đình quý vị. اَلْعَرَبِيَّةُ
汉语
English
Français
Kreyòl Ayisyen
한국어
Español
Tagalog
Tiếng Việt

 

Chúng tôi kêu gọi ngài nhanh chóng hoàn thiện quy định về gánh nặng xã hội đã đề xuất. Chúng tôi yêu cầu ngài tăng cường sự bảo vệ cho các gia đình nhập cư bằng cách đảm bảo rằng các chương trình mạng lưới an sinh không bao giờ ảnh hưởng đến các việc xin nhập cư.

Như đã soạn thảo, đề xuất của ngài sẽ có nhiều tác động nhằm bảo vệ các gia đình nhập cư và quốc gia này vì đề xuất đó:

  • Đảm bảo cho các gia đình nhập cư đủ điều kiện rằng họ có thể sử dụng các chương trình mạng lưới an sinh mà không phải lo ngại về vấn đề nhập cư
  • Làm cho các tổng thống trong tương lai khó có thể thay đổi về căn bản chính sách gánh nặng xã hội, và
  • Tuyên bố rõ ràng rằng:
    • Việc một đứa trẻ hoặc một thành viên khác trong gia đình sử dụng các chương trình mạng lưới an sinh liên bang không bao giờ ảnh hưởng đến việc xin nhập cư
    • Medicaid là an toàn cho các gia đình nhập cư đủ điều kiện để sử dụng cho bất kỳ nhu cầu chăm sóc sức khỏe nào khác ngoài chăm sóc bảo trợ xã hội tập trung dài hạn
    • SNAP, WIC, Tín thuế Trẻ em, Section 8 và các chương trình liên bang “phi tiền mặt” khác (và các phiên bản của những chương trình này do tiểu bang và địa phương tài trợ) không bao giờ ảnh hưởng đến việc xin nhập cư

Các gia đình nhập cư như chúng tôi thúc đẩy nền kinh tế. Chúng tôi làm việc trong mọi ngành công nghiệp, bao gồm y tế, xây dựng, chăm sóc trẻ em, người già, ốm bệnh, sản xuất, dịch vụ và nông nghiệp. Chúng tôi thành lập và điều hành các doanh nghiệp thành công với tỷ lệ cao. Chúng tôi tạo ra việc làm cho hàng triệu người, và chúng tôi đóng góp cho nghệ thuật, văn hóa và chính phủ. Chúng tôi đem lại các truyền thống, phong tục và quan điểm mới. Chúng tôi là những người lao động cốt yếu giúp giữ cho nền kinh tế của chúng ta qua cơn sóng gió trong đại dịch.

Quan trọng hơn, chúng tôi là những người mẹ và người cha, người anh, người chị và người em, đồng nghiệp, hàng xóm và bạn bè. Giống như nhiều gia đình trước đây, chúng tôi là những gia đình nhập cư. Đất nước này loạng choạng khi chúng tôi rớt ngã và thành công khi chúng tôi thịnh vượng.

Để bảo vệ các gia đình nhập cư và đất nước này, quy định cuối cùng phải đảm bảo rằng việc sử dụng các chương trình mạng lưới an sinh liên bang, tiểu bang và địa phương trong quá khứ hay trong hiện tại đều không ảnh hưởng đến việc xin nhập cư. Chúng tôi kêu gọi ngài thực hiện cải tiến đó và ban hành quy định cuối cùng càng sớm càng tốt. Cảm ơn vì sự lãnh đạo của ngài và vì ngài đã xem xét ý kiến của chúng tôi.