Ibahagi ang iyong karanasan

Maraming magagawa ang pagbabahagi ng karanasan ng iyong pamilya sa mga patakaran laban sa imigrante sa panahon ng pandemya o ng iyong mga pananaw sa kung bakit mahalagang protektahan ang mga pamilyang imigrante. Hindi namin ipapasa ang impormasyong iyon bilang bahagi ng opisyal na komento sa regulasyon na napupunta sa DHS, ngunit makakatulong ito sa amin na ipaglaban ito sa Washington at sa iba pang pagsusumikap sa pagtataguyod. Gamitin ang form sa ibaba para sabihin sa amin kung bakit napakahalaga sa iyong pamilya na magpatupad ang US ng mas mabuting patakaran sa public charge. Kailangan din namin ang iyong email address, para magawa naming makipag-ugnayan sa iyo kung mayroon kaming mga tanong. Hindi namin gagamitin ang iyong email para sa anumang iba pang dahilan.